GESTIÓ INTERNA

Balanç econòmic 2022

Programació pel proper exercici

Equipaments i Habitatge

 • Escola d’Adults. Que es pugui integrar dins del projecte educatiu integral i professionalitzador pel barri. (Contemplat en el Pla de Barris).
 • Més oferta de locals per entitats que estan actuant al barri.
 • Acompanyament a les comunitats de veïns en la tramitació dajuts per a la rehabilitació dels seus habitatges.
 • Llar d’infants municipal. Les famílies de la gent treballadora no té on deixar els seus infants si han d’anar a treballar.
 • Guanyar l’espai de la fàbrica de tints del carrer Maresme, 37 com a equipament pel barri.
 • Residència i/o centre de dia al barri per poder fer front a la creixent demanda d’aquest servei per part de veïns i veïnes.

Mediambient i Salut

 • Millora dels serveis del CAP Besòs, acabar amb les llistes d’espera, crear una comissió de gestió en la que intervingui el veïnat.
 • Treballar per aconseguir que l’Hospital del Fòrum sigui l’espai de rehabilitació per evitar els desplaçaments a l’Hospital de l’Esperança
 • Treball de conscienciació amb el veïnat , del perill que representa la gran quantitat d’amiant que tenim al barri.
 • Trobar en la recerca de solucions als problemes de contaminació que generen la Incineradora de Residus Urbans (TERSA), la planta de cogeneració (ENDESA) i la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).
 • Continuar amb les campanyes que ajudin els veïns a fer una adequada selecció dels residus domèstics amb la finalitat de millorar la neteja del barri i generar conscienciació sobre aquest tema dins de la campanya “Residu Zero”

Medi urbà i Mobilitat

 • Remodelació de la plaça Maresme i continuar treballant per que el projecte del carrer Maresme com eix cívic sigui una realitat.
 • Arranjament dels parterres de les “pistes vermelles” i solucionar els esllavissaments produïts per la pluja a Rambla de Prim-Cristóbal de Moura i la instal·lació, en aquest lloc, d’un parc amb elements de gimnàstica activa per a gent gran.
 • Treballar per a que el nou ordenament del Projecte 22@ porti millores significatives al barri i no sigui un projecte especulatiu. Passaria per guanyar espais de verd en forma de parcs i projectar un pla dequipaments per a la zona del Maresme.
 • Millorar la freqüència de pas del BUS 136 en el seu trajecte. Pel barri i tota la franja Besòs és el millor sistema de comunicació amb el seu hospital de referència.
 • Obertura del carrer Veneçuela i Marroc per connectar el barri del Maresme amb el Poblenou. Continuar amb la demanda d’un semàfor a la cruïlla Veneçuela/ Rambla Prim.
 • Desmantellament de la “platja de gossos”, aquests espai s’ha de recuperar pel barri.
 • Obrir un procés participatiu per definir els usos de la Plataforma Marítima. Millorar la connexió entre la Rambla Prim i el Fòrum per apropar el Front Marítim.
 • Treballar perquè s’acceleri la connexió de la L4 del metro amb la L1 a la Sagrera.
 • Participar activament en la Taula de seguretat específica pel barri creada dins de la Junta de Seguretat per mandat del Compromís pel Besòs i el Maresme.
 • Continuar la col·laboració amb GU i ME dins del pla “Dia a Dia” marcant objectiu en l’anomenat TOP-5.

Convivència i Participació

 • Promocionar la Cultura Popular col·laborant en l’organització de la Festa Major i altres activitats que ajuden a tenir consciència de barri i de país.
 • Afavorir i potenciar la relació entre les diferents entitats i serveis del barri. Participar del grup motor en la Comissió Coordinadora d’Entitats del Barri.
 • Continuar la demanda de mesures per implementar accions preventives en relació a l’incivisme que provoca l’organització de festes massives al barri (Fòrum).
 • Engegar campanyes de sensibilització relatives a educació vial, ús de l’espai públic i especialment sobre la cura i tinència de gossos i la seva repercussió en la neteja dels carrers.
 • Demanda d’un pla d’usos que reguli les activitats i negocis que no compleixen les ordenances vigents.
 • Continuar donant i afavorint que hi hagi espais d’informació, formació i cultura pels veïns i veïnes participant en actes i esdeveniments organitzat al barri.
 • Formar part activa en la Comissió de Convivència i Civisme formada a partir del Compromís pel Besòs i el Maresme.