GESTIÓ INTERNA

 Les vocalies estan treballant en els següents objectius:

Habitatge i Equipaments

 • Escola d’Adults per poder fer front a la gran demanda de formació de veïns i veïnes que es queden a l’atur i també dels que venen de fora buscant formació permanent. Que es pugui integrar dins del projecte educatiu integral i professionalitzador pel barri. (Contemplat en el Pla de Barris).
 • Més oferta de locals per entitats que estan actuant al barri.
 • Acompanyament a les comunitats de veïns en la tramitació dajuts per a la rehabilitació dels seus habitatges.
 • Biblioteca al barri. Les actuals instal·lacions ubicades al Centre Cívic no donen un servei adequat a les necessitats que té el barri.
 • Correcta neteja dels espais de la fàbrica de tints del carrer Maresme i guanyar aquest espai com a equipament pel barri.
 • Residència i/o centre de dia al barri per poder fer front a la creixent demanda d’aquest servei per part de veïns i veïnes.

Salut i Mediambient

 • Millorar i ampliar els serveis del CAP Besòs-Maresme i els seus accessos. Es fan necessàries l’ampliació del servei de pediatria i el de rehabilitació.
 • Treballar per aconseguir que l’Hospital del Fòrum sigui l’espai de rehabilitació per evitar els desplaçaments a l’Hospital de l’Esperança
 • Treball de conscienciació amb el veïnat , del perill que representa la gran quantitat d’amiant que tenim al barri. Lluitar perquè la Generalitat faci una llei que obligui a retirar l’amiant existent i que representa un problema de salut pública.
 • Trobar una solució als problemes de contaminació que generen la Incineradora de Residus Urbans (TERSA), la planta de cogeneració (ENDESA) i la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).
 • Continuar amb les campanyes que ajudin els veïns a fer una adequada selecció dels residus domèstics amb la finalitat de millorar la neteja del barri i generar conscienciació sobre aquest tema dins de la campanya “Residu Zero”.

Medi urbà i Mobilitat

 • Remodelació dels parcs infantils del Maresme i també la neteja i cura dels escocells i parterres de Llull, i plaça Diagonal Mar.
 • Arranjament dels parterres de les “pistes vermelles” i solucionar els esllavissaments produïts per la pluja a Rambla de Prim-Cristóbal de Moura i la instal·lació, en aquest lloc, d’un parc amb elements de gimnasia activa per a gent gran.
 • Estudiar un nou ordenament del Projecte 22@ que porti millores significatives al barri i no sigui un projecte especulatiu. Passaria per la construcció d’habitatge protegit, guanyar espais de verd en forma de parcs i projectar un pla dequipaments per a la zona del Maresme.
 • Millorar la freqüència de pas del BUS 136 en el seu trajecte. Pel barri i tota la franja Besòs és el millor sistema de comunicació amb el seu hospital de referència.
 • Obertura del carrer Veneçuela per connectar el barri del Maresme amb el Poblenou. Demanda d’un semàfor a la cruïlla Veneçuela/ Rambla Prim.
 • Desmantellament de la “platja de gossos”, aquests espai s’ha de recuperar pel barri, ja que és l’únic que tenim com a platja, un barri que sempre havia viscut al costat del mar i que ara cada vegada el té mes lluny.
 • Connexió de la L4 del metro amb la L1 a la Sagrera.
 • Millorar la connexió entre la Rambla Prim i el Fòrum per apropar el Front Marítim.
 • Millora de la vigilància per part de Guardia Urbana i Mossos amb patrulles a peu pels carrers .

Convivència i Participació

 • Promocionar la Cultura Popular col·laborant en l’organització de la Festa Major i altres activitats que ajuden a tenir consciència de barri i de país.
 • Afavorir i potenciar la relació entre les diferents entitats i serveis del barri.
 • Continuar la demanda de mesures per implementar accions preventives en relació a l’incivisme que provoca l’organització de festes massives al barri (Fòrum).
 • Engegar campanyes de sensibilització relatives a educació vial, ús de l’espai públic i especialment sobre la cura i tinència de gossos i la seva repercussió en la neteja dels carrers.
 • Demanda de regulació de lassentament dactivitats i negocis que no compleixen la normativa vigent com poden ser magatzems de ferralla, botiges de qualificació complexa, etc.
 • Continuar donant i afavorint que hi hagi espais d’informació, formació i cultura pels veïns i veïnes participant en actes i esdeveniments organitzat al barri. (Espais de convivència, Setmana Intercultural, cicles participatius, etc.).