PROGRAMA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ. LÍNIA BARRIS

Té com a objecte el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), entre els que es troba el nostre barri. Els interessats en sol·licitar els ajuts comptaran amb un simulador impulsat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona per poder consultar l’estat d’eficiència energètica de la seva finca i les possibilitats per acollir-se a les subvencions.

La Convocatòria de Barris es centra en actuacions de rehabilitació als 23 barris compresos pel Pla de Barris. La seva finalitat és aconseguir una millora acreditada de l’eficiència energètica dels edificis, la seva descarbonització, la promoció de l’energia procedent de fonts renovables i la circularitat en aquests àmbits territorials.

Inclou 3 Programes complementaris previstos pels Fons Next Generations:

  • Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri plurifamiliar o unifamiliar.
  • Programa d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació de projectes de rehabilitació.

Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària de quasi 20M€, provinents de 3 fonts de finançament:

  • Fons Next Generation: 14,2M€
  • Pla de Barris: 3,3M€
  • Subvenció complementària municipal: 2,3M€

Per a més informació clica en el següent enllaç: Habitatge-LÍNIA BARRIS