QUI SOM

L’Associació de Veïns i Veïnes Maresme va iniciar el seu camí al 1961 com “Associació de Propietaris i Veïns de la Maresma”, per la necessitat de resoldre problemes en un barri que començava a configurar-se. Ara bé, fins que no es va crear la “La Ley de Asociaciones” de 1964, no es legalitzen els estatuts. (21 d’abril de 1964).

Aquesta llarga trajectòria ha estat marcada per una línia reivindicativa i de denúncia en front a les mancances d’infraestructures i socials. Els darrers anys ha estat una associació que ha participat i/o liderat projectes comunitaris per a la cohesió, inclusió dels veïns i veïnes, fent un treball important d’implicar a entitats del territori per organitzar actes conjunts i generar cohesió en el barri.

La seva acció es sustenta en tres aspectes:

1.         Lúdic: Desplegament d’activitats del calendari festiu al barri. Organitza «Espais de Convivència», llocs de trobada del veïnat en els que es comparteixen activitats lúdiques i bones estones per gaudir en família. Durant els darrers anys ha liderat la Comissió de Festes i organitzat la Cursa del Besòs i el Maresme, entre altres actes de rellevància.

2.         Formatiu: Porta una línia de treball i formació important, que desenvolupa des de l’any 2017, promovent accions per a la millora del barri pel que fa a la neteja i gestió dels residus domèstics. Lidera una comissió veïnal anomenada “Barri Net” fent accions de sensibilització a peu de carrer, sessions formatives en els centres educatius de primària, participant en jornades sobre sostenibilitat ambiental; ha editat un vídeo de sensibilització sobre la gestió de residus domèstics en set idiomes. Ha estat l’entitat que ha organitzat la Fira Residu Zero Barcelona que ja va per la tercera edició.

Cada curs, organitza xerrades i tallers de formació sobre temes diversos en els anomenats «Espais de formació».

3.         Reivindicatiu: Actualment lluita per millorar l’incivisme, la neteja i la seguretat en el barri. Recuperar una gran zona verda al 22@. Aconseguir una protecció especial per l’antic barri del Maresme com a patrimoni del Districte de Sant Martí. Fer del carrer Maresme un eix cívic. Prolongar la Rambla Prim fins el mar. Rehabilitar els habitatges afectats per la problemàtica de l’aluminosi, dins el Programa de Regeneració Urbana del barri del Besòs i el Maresme.

Ha estat membre actiu del grup motor de la Coordinadora Veïnal Baix Besòs que treballa en la construcció d’una governança metropolitana des del teixit veïnal.

Ha liderat la Xarxa de Suport Mutu Besòs i Maresme durant la pandèmia, donant suport al veïnat a través de gestió telefònica i atenció domiciliaria per mitjà d’un grup de voluntaris.

Està organitzada per àrees de treball o vocalies:

•          Àrea de Convivència i Participació: Integrada per aquells veïns i veïnes motivats pels aspectes que tenen a veure amb les bones relacions veïnals, propiciant trobades de convivència, organitzant festes de barri (Festa Major), sortides culturals, xerrades formatives i tots aquells esdeveniments que ajudin a “fer barri” i millorar la convivència.

Participa en les trobades de diferents entitats que es fan al barri, principalment de la Coordinadora d’Entitats i el Secretariat del Pla de Desenvolupament Comunitari.

•          Àrea de Medi Urbà i Mobilitat: Integrada per veïns i veïnes preocupades en tractar les problemàtiques a l’entorn de la seguretat en els nostres barris, millorar la situació urbanística.(carrers, parcs, espais d’oci) i lluitar per que s’apliquin les ordenances. També treballa en la millora de la mobilitat i el transport públic.

Participa a les reunions de la Comissió de Convivència i Seguretat de la Favb, també en les reunions relacionades amb la millora de la Nova Xarxa de Bus.

•          Àrea d’Equipaments i Habitatge: Formada pels veïns i veïnes més motivats en la lluita contra l’especulació i a favor del dret a l’habitatge. També en la lluita per aconseguir millores en els equipaments que hi ha al barri i reivindicar la carència d’aquests.

Participa a les reunions de la Comissió d’Habitatge de la Favb, un espai per compartir lluites i generar dinàmiques i propostes encaminades a garantir el dret a l’habitatge.

•          Àrea de Mediambient i Salut: Formada per veïns i veïnes motivats per la millora de la neteja al barri (coordinant les accions de la Comissió veïnal Barri Net). En la lluita contra el cavi climàtic, la sostenibilitat i optimitzar la gestió del residus. (Adscrita a la Plataforma Residu Zero). També per la millora de la salut afrontant tasques de reivindicació relatives a la Sanitat.

Participa a les reunions de la Comissió de Sanitat i la Comissió de Mediambient de la Favb, assisteix a les reunions convocades des de l’àrea de Sanitat de l’Hospital del Mar. Forma part de la Coordinadora veïnal metropolitana Aire Net.

Dona suport, a nivell de gestió telemàtica, al veïnat sobre els diferents temes: laboral, prestacions, formatiu, etc.

Forma part de la Coordinadora d’Entitats que, des de l’any 2019, està treballant amb l’acompanyament del Casal de Barri del Besòs.

Valors sobre els que es sustenta.

Aplica i promou de forma transversal, valors relacionats amb la cohesió social, solidaritat, respecte, equitat, treball en equip, ajuda mútua, pluriculturalitat, gènere, convivència i cooperativisme. Treballa en la promoció de polítiques positives que permeten el desenvolupament de l’individu. En les seves actuacions procura tenir presents els grans valors que ens fan més humans: democràcia, justícia, llibertat, estimació pel bé comú, solidaritat, pluralisme, protecció del mediambient, lluita contra les desigualtats. Promou l’intercanvi generacional i pluricultural amb l’objectiu d’augmentar el benestar individual i col·lectiu. Sempre que es respectin aquests valors, l’entitat acull a totes les persones, amb independència de la seva ideologia política, creença religiosa, orientació sexual i altres formes de pensar i entendre la vida.