ORGANIGRAMA

COMISSIÓ DE GOVERN

Formada per l’equip directiu i pels representants de les diferents àrees. Encarregada de la gestió del dia a dia de l’Associació entre assemblees. Està oberta a la participació dels socis i sòcies.

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Integrada per aquells veïns i veïnes motivats pels aspectes que tenen a veure amb les bones relacions veïnals, propiciant trobades de convivència, organitzant festes de barri (Festa Major), sortides culturals, xerrades formatives i tots aquells esdeveniments que ajudin a “fer barri” i millorar la convivència.

Participa en les trobades de diferents entitats que es fan al barri, principalment de la Coordinadora d’Entitats i el Secretariat del Pla de Desenvolupament Comunitari.

ÀREA D’EQUIPAMENTS I HABITATGE

Formada per veïns i veïnes més motivades en la lluita contra l’especulació i a favor del dret a l’habitatge. També en la lluita per aconseguir millores en els equipaments que hi ha al barri i reivindicar la carència d’aquests.

Participa a les reunions de la Comissió d’Habitatge de la Favb, un espai per compartir lluites i generar dinàmiques i propostes encaminades a garantir el dret a l’habitatge.

ÀREA DE MEDI URBÀ I MOBILITAT

Integrada per les veïns i veïnes preocupades en tractar les problemàtiques a l’entorn de la seguretat en els nostres barris, millorar la situació urbanística.(carrers, parcs, espais d’oci) i lluitar per que s’apliquin les ordenances. També treballen per la millora de la mobilitat i el transport públic.

Participa a les reunions de la Comissió de Convivència i seguretat de la Favb, també en les reunions relacionades amb la millora de la Nova Xarxa de Bus.

ÀREA DE SALUT I MEDIAMBIENT

Formada per veïns i veïnes motivats per la millora de la neteja al barri (coordinant les accions de la Comissió veïnal Barri Net). En la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat i la millora de la gestió del residus. (Adscrita a la Plataforma Residu Zero). També per la millora de la salut afrontant tasques de reivindicació relatives a la Sanitat.

Participa a les reunions de la Comissió de Sanitat i la Comissió de Mediambient de la Favb, assisteix a les reunions convocades des de l’àrea de Sanitat de l’Hospital del Mar.