Recordant-nos com hem de separar el residus

Des de l’AVV, amb la comissió Barri Net, ens sumem a la campanya de sensibilització per millorar la gestió de residus a Barcelona. Hem editat uns cartells que expliquen què hi podem abocar al contenidor groc, verd i blau (el que s’anomena contenidors de brossa selectiva).

La Joana, en Mubashar i la Hanan (veïnes i veí de barri) han prestat la seva imatge per explicar que hi hem de dipositar a cada un d’aquests contenidors.

Aquests cartells es distribuiran als instituts, escoles, equipaments, centres de culte i entitats del barri.

I és que en el barri, ens estem preparant per arribar a l’objectiu fixat per la Unió Europea de reciclar el 55% de la brossa pel 2025.

Amb aquests cartells no només volem recordar al veïnat el nostre deure de separar correctament els residus, sinó també de recordar a l’Ajuntament que ha de dotar el barri de suficients contenidors de brossa selectiva per tal de facilitar-nos la tasca de separació.

Separar bé els residus per fraccions abarateix els costos econòmics globals de gestió que recauen i repercuteixen en l’economia de tots nosaltres. No separar correctament els residus significa malbaratar els recursos disponibles, incrementar l’energia i els costos tècnics en el seu tractament en les deixalleries i plantes de triatge i, conseqüentment augmentar les emissions de contaminants a l’atmosfera.

En aquest enllaç veïns i veïnes del barri ens expliquen com s’ha de fer una correcta separació dels residus.